Archives par mot-clé : Alicante

Les cartes d’un mercader anglès d’Alacant al segle XVII

En una ressenya precedent, esmentava tres obratges pareguts en 2013 i 2014 que publiquen correspondència de mercaders (veure ací). També hauria calgut que presentés el llibre un mica més antic de José Ignacio Martínez Ruiz (Universitat de Sevilla) i Perry Gauci (Lincoln College de la Universitat d’Oxford), Mercaderes ingleses en Alicante en el siglo XVII. Estudio y edición de la correspondencia comercial de Richard Houncell & Co. La primera part d’aquest treball, d’un poc menys de 100 pàgines, és un estudi introductori a la correspondència publicada. Els autors hi presenten Richard Houncell, mercader anglès instal·lat a Alacant, el paper del port al segle XVII, una anàlisi del comerç realitzat per Richard Houncell (productes, xarxes…), els anglesos a Alacant per tal de plaçar aquest cas en el context més general de la presència estrangera als ports valencians de l’època moderna.

La transcripció d’una selecció de 415 de les 1 123 cartes escrites per aquest mercader entre 1648 i 1651 ocupa més de 300 pàgines de la segona part. Més de 1 000 cartes en poc menys de quatre anys indica una activitat epistolar molt intensa. Acaben el llibre quatre molt útils índexs, un de les mercaderies esmentades a les cartes, un altre de noms de mercaders, un tercer de llocs i el quart temàtic on consta particularment una llarga llista de noms de vaixells.

L’interès d’aquestes cartes, en anglès i en espanyol, és evident però encara més rellevant si precisem que són les cartes enviades pel mercader ell mateix (correspondència activa) i no les cartes rebudes, cosa molt més rara. L’índex dels llocs indica les grans destinacions de les cartes del mercader anglès o sigui posa de manifest els seus interessos comercials. A banda de les connexions amb el país d’origen, Anglaterra – en especial Londres -, i Amsterdam, les principals relacions concerneixen els ports mediterranis. Així doncs, Gènova, Liorna, els ports valencians, ocupaven un paper destacat a l’activitat de la companyia de Richard Houncell. Aquesta orientació quasi exclusivament mediterrània, i gens terrestre, difereix de la que sobresurt de la correspondència passiva de Pere Fizes, mercader a Barcelona a la segona meitat del segle XVII que conservava vincles terrestres importants. La història familiar i personal diferent d’aquests dos mercaders, i llur ubicació en ports diferents (Alacant i Barcelona) expliquen, segurament, aquestes diferències de les xarxes que animaven.

Referència:

José Ignacio Martínez Ruiz i Perry Gauci, Mercaderes ingleses en Alicante en el siglo XVII. Estudio y edición de la correspondencia comercial de Richard Houncell & CO., Alacant, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2008, 485 p.

http://publicaciones.ua.es/publica/fichaval.aspx?fndCod=LI9788479089825#

Patrici Pojada

Notes de Patrice Poujade sur quelques publications récentes

 

C’est une publication de documents de grand intérêt que nous offrent dans le volume 2014 du Bulletin de la Commission royale d’Histoire-Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis de l’Académie royale de Belgique, Francis Brumont et Jean-Philippe Priotti, tous les deux spécialistes d’histoire espagnole et du commerce à l’époque moderne. Le corpus est composé de 84 lettres, la plupart conservées à l’Archivo Real y General de Navarra, à Pampelune, dans la série « Tribunales reales ». En effet, le gros de la documentation éditée provient d’un procès et concerne des lettres (70) impliquant, de près ou de plus loin, Rodrigo de Espinosa, petit mercier navarrais. La plupart des lettres ont été écrites depuis les quatre foires castillanes annuelles de Medina del Campo (mai et octobre), Medina de Río Seco (août) et Villalón (autour de Mi-Carême-Pâques). Le reste (14 lettres) est constitué par des lettres échangées entre Anvers et la Navarre en 1555-1556.

La publication de ces lettres, qui occupe la dernière partie de l’ouvrage, est accompagnée d’une bibliographie et d’un index des noms de lieux, de personnes et de matières. Les 85 premières pages de l’ouvrage forment une intéressante présentation et une étude des lettres publiées, complétées par quelques annexes. Le quotidien des acteurs du commerce, leurs relations et interrelations sont au cœur de ce travail dont le contexte sont les foires de Castille au temps de leur apogée dans la première partie du XVIe siècle. Continuer la lecture de Notes de Patrice Poujade sur quelques publications récentes